Zpět na úvodní stránku dividerČlánkydividerTisk grafického listu SouhvězdíTisk grafického listu Souhvězdí

http://www.emilslama.cz/show.aspx?imgFile=tg-2005-Souhvezdi
Grafický list Souhvězdí

Příprava štočků

K tisku grafického listu Souhvězdí bylo potřeba vytvořit šest linorytových štočků. První štoček byl pouze pomocný a nebyl ve výsledném tisku použit. Tento štoček sloužil jako šablona (místo klasického pauzovacího papíru) k přesnému obtisknutí kresby na průhlednou fólii a z ní na další linorytové štočky.

Souhvězdí - Šablona
Štoček sloužíčí jako šablona

Tisk grafického listu

Samotný proces tisknutí grafického listu trval necelou hodinu. Grafiký list byl tištěn postupně následujícími pěti štočky. Jako první byl na čistý papír otištěn štoček s tmavou mřížkou.

Souhvězdí - Linoryt 1
První štoček

Poté byl grafický list vystaven teplotě 90°C po dobu asi 30 vteřin. Následoval tisk druhého štočku, který přidal tmavé pozadí s bílou kresbou obličeje a hvězd.

Souhvězdí - Linoryt 2
Druhý štoček

Grafický list byl znovu vystaven stejné teplotě. Následoval tisk nerytým linem s nanesenou světlou barvou.

Souhvězdí - Linoryt 3
Třetí (prázdný) štoček

Čtvrtý štoček byl tištěn na sucho do mokré plochy grafického listu (před tiskem na štoček nebyla nanesena žádná barva). Štoček tak odebral z grafického listu část předchozí světlé vrstvy.

Souhvězdí - Linoryt 4
Čtvrtý štoček

Poslední pátý štoček byl také tištěn na sucho. Odebral další barevnou vrstvu a odkryl tak tmavý podtisk.

Souhvězdí - Linoryt 5
Pátý štoček

Výsledný grafický list byl opět asi půl minuty vystaven teplotě přibližně 90°C.

http://www.emilslama.cz/show.aspx?imgFile=tg-2005-Souhvezdi
Výsledný grafický list