Zpět na úvodní stránku dividerČlánkydividerCo je termografikaCo je termografika

Termografika je můj pracovní název pro nový způsob tisku z výšky. Spojuje prvky klasického tisku a experimentu.

  • Nejprve je využito klasického postupu podtisků a tisku štočku.
  • Následně je využita teplota 80-100°C po dobu 20-30 sekund. Tato druhá fáze práce s grafickým listem vytváří podmínky, kdy jednotlivé vrstvy tisku a podtisků se začnou teplotou rozpouštět a vzájemně prolínat. Jakoby lehčí barvy začaly vystupovat na povrch, těžší naopak klesat do nižších pater tisku. Tímto prolnutím barevných vrstev vznikají neopakovatelné barevné harmonie a struktury, klasickým tiskem prakticky nedosažitelné.

Tento postup lze na jednom grafickém listu i několikrát zopakovat. K tisku termografikou lze použít jen tiskařské barvy na bázi oleje (ne akrilátové).

Popis tisku grafického listu naleznete v článku Tisk grafického listu Souhvězdí.

Ukázka prolínání barev

Na následujícím grafickém listu "Archa" je možné názorně vidět prolínání barev působením tepla.

Termografika - náhled grafického listu
Celkový pohled na grafický list
Termografika - výřez
Výřez obrázku
Termografika - detailní pohled
Detailní pohled