Zpět na úvodní stránku dividerČlánkydividerPodrobněji o autoroviPodrobněji o autorovi

Mgr. Emil Sláma vystudoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), obor výtvarná výchova/matematika. V současnosti je vedoucím výtvarného oddělení na ZUŠ Rudolfa Firkušného v Napajedlích.

Zabývá se volnou grafikou, dřevěnou skulpturou, malbou a keramikou. Grafikou nejraději ilustruje současnou poezii. Svými ilustracemi doprovodil pět básnických sbírek - Mystérium kříže, Do tenka, Nedoručená pošta, Písmáci dětem, Haiku.

Je zastoupen ve sbírkách Moravské galerie, PNP (Památník národního písemnictví – kabinet grafiky), muzea Rokycany, měst Otrokovice, Napajedla a u soukromých sběratelů umění. Získal hlavní cenu v Trienále řezbářství 2010.

K největším výtvarným úspěchům lze přiřadit též cenu na mezinárodním Bienále grafiky a účast na VIP grafické výstavě - Grafika roku 2012, 2013 v Praze.

Nad obcí Hostišová Emil Sláma realizoval čtrnáct zastavení Křížové cesty. Pro město Otrokovice zhotovil čtyři monumentální dřevěné skulptury na veřejná prostranství.